sosyal sosyal sosyal
slider slider slider

Yankı Önleyici Ses Duvarları


Ses yalıtımı, diğer adıyla ses redüksiyonu, sesin yapı içerisindeki bir bölümden diğerine iletiminin engellenmesi olarak açıklanabilir. Örnek olarak; bina içerisinde duvar ya da ara bölme duvar yapımı, yapı içi ses yalıtım çalışmalarına örnek gösterilebilir. Yapılarda ses yalıtımı dikkate alındığında, farklı kaynaklar tarafından oluşturulan pek çok ses oluşum çeşidi göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tip durumlarda, yapının ses geçirimsizliği kritik önem taşımaktadır. Gürültü önleyici duvarlarının ses enerjisini tutma performansını gösteren fiziksel karakteristiğine ses yalıtım performansı denir ve desibel (dB) birimi ile ölçülür. Yapılarda ses yalıtımının başlıca kaynağı ara bölümlendirme duvarlarıdır.